Digitalt förenklat årsmöte

Det digitala förenklade årsmötet tillhandahålls av SKK mot en kostnad av 3 000 kronor. Klubben överlämnar möteshandlingar och mejladresser till sina medlemmar till SKK och får ett mötesprotokoll när mötet är slut. I priset ingår även support till mötesdeltagarna inför och under mötesperioden.

En arbetsordning med detaljerad information om mötet finns att ta del av via den här länken, nedan följer en kortfattad beskrivning av mötestypen:

Det förenklade årsmötet är avsett att hjälpa klubben att avsluta föregående verksamhetsår, besluta om en ny rambudget och att välja nya personer till förtroendeuppdrag inom klubben.

En arbetsordning med detaljerad information om mötet finns att ta del av via den här länken, nedan följer en kortfattad beskrivning av mötestypen:

Mötet lämnar inga möjligheter till traditionella diskussioner och förhandlingar, utan har en fastställd dagordning med låsta förslag där samtliga medlemmar ges möjlighet att rösta under en period på tre dagar. Mötet startar som regel kl. 9:00 den första dagen och avslutas kl. 22:00 den sista dagen. Start- och sluttider kan anpassas efter arrangerande klubbs behov men mötet ska alltid pågå minst 60 och högst 72 timmar.

Mötet genomförs i systemet VoteIT (https://skk.voteit.se) och deltagande sker genom att medlemmar avger sina röster vid de dagordningspunkter som redovisas nedan. Det är inte möjligt att kommunicera med styrelsen eller andra mötesdeltagare genom den webbplats där mötet genomförs.

Eftersom dagordningen för mötet och samtliga förslag till beslut måste vara kända innan mötet börjar krävs mer förberedelser än inför ett traditionellt årsmöte. Förberedelserna involverar framförallt styrelsen och valberedningen, men även klubbens revisorer. 


Beskrivning
Copyright © Svenska Kennelklubben