Klubbförsäkring (endast nytecknade klubbar)

Teckna SKKs klubbförsäkring

Om din klubb drabbas av en allvarlig händelse såsom brand, en vattenskada eller att kassören förskingrar klubbkassan kan en försäkring göra stor skillnad. SKK administrerar och tillhandahåller i samarbete med Länsförsäkringar Stockholm en klubbanpassad försäkring, SKKs klubbförsäkring.

Beskrivning
Copyright © Svenska Kennelklubben